TERMENI

1. Domeniul de aplicare

1.1 Următorii Termeni și Condiții Generale (denumite în continuare “TCG”) ale UMAXO GmbH (denumit în continuare “Vânzător”) se aplică tuturor contractelor de livrare a bunurilor pe care un consumator sau antreprenor (denumit în continuare “Client”) le încheie cu Vânzătorul cu privire la bunurile prezentate de Vânzător în magazinul său online.

1.2 În sensul prezentelor T&C, consumatorul este orice persoană fizică care încheie un act juridic în scopul: predominant nici activitatea lor comercială, nici cea profesională independentă .

1.3 Antreprenorul în sensul acestor TCG este o persoană fizică sau juridică sau o entitate juridică cu capacitate juridică societate care, la încheierea unui act juridic în exercitarea activitate profesională comercială sau independentă.

1.4 Următoarele se aplică antreprenorilor: TCG se aplică și viitoarelor relații de afaceri, fără a fi nevoie să ne referim din nou la ele . Dacă antreprenorul folosește conflictual sau complementar Termeni și condiții generale, valabilitatea acestora este contrazisă; ele să devină parte a contractului numai dacă vânzătorul este de acord în mod expres cu Convenit.

2. Partea contractantă, încheierea contractului

2.1 Contractul de cumpărare este încheiat cu vânzătorul.

2.1 Indicatorul Descrierile produselor conținute în descrierile produselor nu constituie oferte obligatorii din partea a vânzătorului, dar servesc pentru a face o ofertă obligatorie de către client.

2.2 Clientul poate utiliza oferta prin intermediul Magazinul online al vânzătorului a integrat formularul de comandă online. În acest caz, clientul, după plasarea bunurilor selectate în mediul virtual coș de cumpărături și a trecut prin procesul de comandă electronică, Faceți clic pe butonul care încheie procesul de comandă pentru a introduce un proces legal Ofertă contractuală obligatorie în legătură cu bunurile conținute în coșul de cumpărături Off.

2.3 Vanzatorul poate accepta oferta să accepte clienții în termen de cinci zile,

  • prin trimiterea către client a unei confirmări scrise a comenzii sau a unei confirmări a comenzii sub formă de text (fax sau e-mail), prin care primirea confirmării comenzii de către client este decisivă în acest sens, sau
  • prin livrarea bunurilor comandate către client, prin care primirea bunurilor de către client este decisivă în acest sens

Dacă există mai multe dintre alternativele menționate anterior, contractul este încheiat în momentul în care în care apare mai întâi una dintre alternativele menționate mai sus. Termenul limită pentru Acceptarea ofertei începe în ziua următoare depunerii ofertei de către client și se încheie la sfârșitul celei de-a cincea zile, care se bazează pe Va urma expedierea ofertei. Dacă vânzătorul acceptă oferta clientului, în termenul menționat anterior, aceasta se consideră respingere a ofertei cu consecința că clientul nu mai este obligat de declarația sa de intenție.

2.4Dacă selectați metoda de plată “PayPal Express”, plata va fi procesată de furnizorul de servicii de plată PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (denumită în continuare: “PayPal”), sub rezerva celor PayPal Termeni de utilizare, disponibili la https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full sau, în cazul în care clientul nu are un cont PayPal, sub rezerva termenilor și condițiilor de plată fără un cont PayPal, disponibile la https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. În cazul în care clientul selectează “PayPal Express” ca metodă de plată în timpul procesului de comandă online, acesta emite și un ordin de plată către PayPal făcând clic pe butonul de încheiere a procesului de comandă. În acest caz, Vânzătorul declară deja acceptarea ofertei Clientului în momentul în care Clientul inițiază operațiunea de plată făcând clic pe butonul de încheiere a procesului de comandă.

2.5 La depunerea unei oferte prin intermediul formularul de comandă online al vânzătorului, textul contractului va fi publicat după Încheierea contractului este stocată de vânzător și trimisă clientului după trimitere ordinea lor sub formă de text (de exemplu, e-mail, fax sau scrisoare). Mai departe Vânzătorul nu face accesibil textul contractului. Dacă Clientul a creat un cont de utilizator în magazinul online al vânzător, datele comenzii vor fi afișate pe site-ul web al vânzător și pot fi arhivate de client prin intermediul contului de utilizator protejat prin parolă al clientului. pot fi accesate gratuit prin furnizarea datelor de conectare corespunzătoare.

2.6 Înainte de transmiterea obligatorie a Clientul poate plasa o comandă prin intermediul formularului de comandă online al vânzătorului. posibile erori de introducere datorate citirii atente a informațiile prezentate. Un mijloc tehnic eficient de o mai bună detectare a erorilor de intrare, funcția de mărire a browser, cu ajutorul căruia afișajul de pe ecran este mărit. Devine. Clientul își poate trimite înregistrările ca parte a textului electronic procesul de comandă cât mai mult timp posibil folosind funcțiile obișnuite ale tastaturii și mouse-ului până când face clic pe butonul care încheie procesul de comandă.

2.7 Pentru încheierea contractului, este disponibilă numai limba germană.

2.8 Procesarea comenzilor și Contactul se face de obicei prin e-mail și automat Procesarea comenzilor. Clientul se va asigura că Procesarea comenzilor este corectă, astfel încât în conformitate cu E-mailurile trimise de vânzător pot fi primite de la această adresă. În special, atunci când utilizează filtre SPAM, clientul trebuie să se asigure: că toate persoanele împuternicite de vânzător sau de vânzător să proceseze comanda e-mailuri trimise unor terțe părți.

3. Dreptul de retragere

3.1 În general, consumatorii au dreptul: dreptul de retragere.

3.2 Informații suplimentare privind Dreptul de retragere rezultă din politica de anulare a vânzătorului.

4. Prețuri și condiții de plată

4.1 Dacă indicatorul Descrierea produsului vânzătorului, este prețurile cotate de prețurile totale care sunt supuse TVA legale cuprinde. Orice costuri suplimentare de livrare și expediere suportate vor fi percepute specificate separat în descrierea produsului respectiv.

4.2 Pentru livrările către țări din afara Uniunea Europeană poate suporta costuri suplimentare în cazuri individuale, care pot fi suportate de vânzător și care urmează să fie suportate de client. Acestea includ: de exemplu, costurile pentru transmiterea fondurilor de către instituțiile de credit (de exemplu, taxe de transfer, comisioane de curs valutar) sau taxe de import sau Impozite (de exemplu, taxe vamale). Aceste costuri pot fi suportate în legătură cu transmiterea fondurilor chiar dacă livrarea nu se face într-o țară din afara Uniunea Europeană, dar clientul efectuează plata dintr-o țară din afara al Uniunii Europene.

4.3 Opțiunea (opțiunile) de plată va (vor) fi/va (vor) fi clientului în magazinul online al vânzătorului.

4.4 Este plata în avans prin transfer bancar plata este scadentă imediat după încheierea contractului, cu condiția ca Părțile nu au convenit asupra unei date scadente ulterioare.

4.5În cazul plății prin intermediul unei metode de plată oferite de PayPal, procesarea plății este efectuată de furnizorul de servicii de plată PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (denumită în continuare: “PayPal”), în vigoare cu PayPal Termeni de utilizare, disponibili la adresa https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full sau, în cazul în care clientul nu are un cont PayPal, sub rezerva termenilor și condițiilor de plată fără un cont PayPal, disponibile la https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5. Condiții de livrare și expediere

5.1 În plus față de cele specificate Pe lângă prețurile produselor, există și costuri de expediere. Mai multe informații privind valoarea Puteți afla costurile de expediere în oferte.

5.2 Bunurile vor fi livrate la data de ruta de expediere la adresa de livrare specificată de client, cu excepția cazului în care nimic altfel convenit.

5.3 La procesarea tranzacției, adresa de livrare specificată în procesarea comenzii Vânzătorului Autoritate. Deviind de la aceasta, dacă este selectată metoda de plată PayPal, Adresa de livrare a clientului înregistrată la PayPal în momentul plății Autoritate.

5.4 Dacă Transportatorul trimite bunurile expediate înapoi vânzătorului, deoarece livrarea către client nu este posibilă. a fost posibil, clientul suportă costurile pentru transportul nereușit. Acest lucru se aplică în cazul în care clientul nu a dezvăluit circumstanța care a dus la imposibilitatea livrării sau, în cazul în care este implicat temporar în acceptarea serviciul oferit, cu excepția cazului în care vânzătorul i-a dat Serviciul anunțase cu un timp rezonabil înainte. În plus, acest lucru se aplică în în ceea ce privește costurile de expediere către client în cazul în care clientul își exercită efectiv dreptul de retragere. Următoarele se aplică costurilor de returnare în cazul în care Exercitarea dreptului de retragere de către client, care este specificat în politica de anulare a vânzător în acest sens.

5.5 Auto-colectarea este necesară din motive logistice. Motive.

6. Dreptul de retenție

6.1 În cazul în care Vânzătorul efectuează o plată în avans, își păstrează dreptul de a plăti dreptul de proprietate asupra bunurilor livrate.

6.2 În plus, antreprenorilor li se aplică următoarele: Vânzătorul păstrează dreptul de proprietate asupra bunurilor până când acestea au fost pe deplin decontarea tuturor creanțelor care decurg dintr-o relație de afaceri în curs de desfășurare. Cel Clientul poate revinde bunurile sub rezerva dreptului de retenție în cursul normal al activității; Toate creanțele care decurg din această revânzare vor fi suportate de client: indiferent de orice combinație sau amestecare a mărfurilor care fac obiectul dreptului de retenție cu un articol nou – în valoarea facturii către vânzător în avans și Vânzătorul acceptă această cesiune. Clientul rămâne responsabil pentru colectarea reclamații, dar vânzătorul poate, de asemenea, să facă el însuși reclamații. în cazul în care clientul nu își îndeplinește obligațiile de plată.

7. Răspunderea pentru defecte (garanție)

7.1 Dacă articolul achiziționat este defect, se aplică următoarele: Cu excepția cazului în care se convine altfel în mod expres mai jos, dispozițiile răspunderea legală pentru defecte.

7.2 Pentru consumatori, se aplică următoarele: Clientul va: a solicitat returnarea bunurilor livrate cu daune evidente de transport la Să se plângă persoanei de livrare și să informeze vânzătorul despre aceasta. Vine clientul nu respectă acest lucru, acest lucru nu are niciun efect asupra acestuia revendicări legale sau contractuale pentru defecte.

7.3 Pentru antreprenori, se aplică următoarele: Riscul de Decesul accidental și deteriorarea accidentală sunt asupra clientului de îndată ce vânzătorul a predat mărfurile expeditorului, transportatorului sau livrate în alt mod unei persoane sau instituții destinate să efectueze expedierea A. În rândul comercianților, se aplică procedura de examinare și inspecție și examinare reglementată în secțiunea 377 din Codul comercial german (HGB). Obligația de notificare. În cazul în care clientul nu efectuează notificarea reglementată în aceasta, bunurile sunt considerate a fi astfel cum a fost aprobat, cu excepția cazului în care este vorba despre un defect care apare în ancheta nu a fost recunoscută. Acest lucru nu se aplică în cazul în care vânzătorul are un defecte ascunse cu rea intenție.

8. Valorificarea voucherelor promoționale

8.1 Vouchere emise de Vânzător în gratuit ca parte a promoțiilor cu o anumită perioadă de valabilitate și care nu pot fi achiziționate de client (denumite în continuare “Vouchere promoționale”), pot fi achiziționate numai în magazinul online al vânzător și pot fi răscumpărate numai în perioada de timp specificată.

8.2 Voucherele promoționale pot fi achiziționate numai de la Consumatori.

8.3 Produsele individuale pot face obiectul campanie de vouchere, cu condiția ca o restricție rezultată din conținutul voucherului promoțional.

8.4 Voucherele promoționale pot fi utilizate numai înainte finalizarea procesului de comandă. O decontare ulterioară nu este posibil.

8.5 La plasarea unei comenzi, Mai multe vouchere promoționale pot fi valorificate.

8.6 Valoarea bunurilor trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea voucherului promoțional. Orice credit rămas va fi plătit de către Vânzătorul nu este rambursat.

8.7 Este suficientă valoarea voucherului promoțional pentru a acoperi comanda, nu poate fi obligat să plătească una dintre celelalte metode de plată oferite de vânzător .

8.8 Soldul unui voucher promoțional nu este nici plătită în numerar, nici nu se acumulează dobândă.

8.9 Voucherul promoțional nu va fi utilizat în cazul în care clientul a plătit voucherul promoțional integral sau parțial în cadrul dreptului său legal de retragere.

8.10 Voucherul promoțional este transferabil. Vânzătorul poate, cu efect de descărcare a proprietarului respectiv, care are voucher promoțional în magazinul online al vânzătorului. Acest lucru se aplică în cazul în care vânzătorul are cunoștință sau ignoră din neglijență gravă incapacitate, incapacitate juridică sau lipsa Are drept de reprezentare a titularului respectiv.

9. Legea aplicabilă

9.1 Pentru toate raporturile juridice ale , legea Republicii Federale Germania se aplică excluderii Legile privind vânzarea internațională de bunuri mobile. Pentru consumatori, se aplică următoarele: această alegere a legii aplicabile numai în măsura în care protecția acordată de dispozițiile legii țării în care consumatorul își înregistrează reședința este retrasă.

10. Soluționarea alternativă a litigiilor

10.1 Comisia Europeană oferă o platformă pentru soluționarea online a litigiilor pe Internet la următorul link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Această platformă servește drept punct de contact pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor care decurg din Contracte de cumpărare sau de prestare de servicii online la care participă un consumator e.

10.2 Vânzătorul are dreptul să participe la o procedură de soluționare a litigiilor în fața unei comisii de arbitraj pentru consumatori nici încă angajat.

11. Dispoziții finale

11.1 În cazul în care Clientul este un comerciant în sensul Codului comercial, o persoană juridică de drept public sau un fond special de drept public, locul exclusiv de jurisdicție pentru toate litigiile care decurg din relațiile contractuale dintre Vânzător și Client va fi locul de desfășurare a activității Vânzătorului.

Politica de anulare & Formular de retragere

Consumatorii au dreptul la revocare în conformitate cu următoarele dispoziții, prin care un consumator este orice persoană fizică care încheie o tranzacție juridică în scopuri care nu pot fi atribuite în principal nici activității sale comerciale, nici activității sale profesionale independente:

A. Politica de anulare

Retragere

Aveți dreptul să vă retrageți din acest contract în termen de paisprezece zile fără a da motive.

Perioada de retragere este de paisprezece zile de la data la care dvs. sau o terță parte numită de dvs., care nu este transportatorul, ați intrat în posesia ultimelor bunuri.

Pentru a vă exercita dreptul de retragere, trebuie să ne informați (În atenția: Andrei Sergeev, UMAXO GmbH, In der Loh 20, 40668 Meerbusch, Germania, e-mail: info@umaxo.de) cu privire la decizia dvs. de a vă retrage din acest contract printr-o declarație fără echivoc (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă sau e-mail). Puteți utiliza modelul de formular de retragere atașat pentru acest lucru, dar nu este obligatoriu.

Pentru a respecta perioada de retragere, este suficient să trimiteți notificarea exercitării dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

Consecințele revocării

Dacă vă retrageți din acest contract, vă vom rambursa toate plățile pe care le-am primit de la dvs., inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare care rezultă din faptul că ați ales un alt tip de livrare decât cea mai ieftină livrare standard oferită de noi), fără întârzieri nejustificate și cel târziu în termen de paisprezece zile de la data la care am primit notificarea retragerii dvs. din acest contract. Pentru această rambursare, vom folosi aceleași mijloace de plată pe care le-ați utilizat pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care ați convenit altfel în mod expres cu dvs.; În niciun caz nu vi se vor percepe taxe pentru această rambursare. Putem reține rambursarea până când primim bunurile înapoi sau până când furnizați dovada că ați returnat bunurile, oricare dintre acestea survine mai întâi.

Trebuie să ne returnați sau să ne predați bunurile fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de paisprezece zile de la data la care ne informați despre retragerea din acest contract. Termenul limită este respectat dacă trimiteți bunurile înainte de expirarea perioadei de paisprezece zile.

Veți suporta costurile directe de returnare a bunurilor.

Aceștia trebuie să plătească pentru orice pierdere de valoare a bunurilor numai dacă această pierdere de valoare se datorează manipulării acestora care nu este necesară pentru a verifica natura, caracteristicile și funcționarea mărfurilor.

Excluderea sau expirarea prematură a dreptului de retragere

Dreptul de revocare nu se aplică contractelor pentru livrarea de bunuri care nu sunt prefabricate și pentru producerea cărora o selecție sau o determinare individuală de către consumator este decisivă sau care sunt în mod clar adaptate nevoilor personale ale consumatorului.

B. Formular de retragere

Dacă doriți să vă retrageți din contract, vă rugăm să completați acest formular și să îl returnați.

La

În atenția: Andrei Sergeev

UMAXO GmbH

In der Loh 20

40668 Meerbusch

Germania
Adresa de e-mail: info@umaxo.de

Prin prezenta, eu/noi (*) mă retrag din contractul încheiat de mine/noi (*) pentru achiziționarea următoarelor bunuri (*)/furnizarea următorului serviciu (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Comandat la (*) ____________ / primit la (*) __________________

________________________________________________________
Numele consumatorului (consumatorilor)

________________________________________________________
Adresa consumatorului (consumatorilor)

________________________________________________________
Semnătura consumatorului (consumatorilor) (numai dacă este notificat pe suport de hârtie)

_________________________
Dată

(*) Ștergeți ceea ce este neadecvat